BURSA ZEMİN ASFALT - ALT TEMEL MALZEMESİ

ALT TEMEL MALZEMESİ

Tesisimizde üretiğimiz 0 mm ile 50 mm çapında agregadır. Yol yapımında, kaldırım yapımında, yol alt temel ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Yol ve kaldırım yapımında alt temel ve dolgu isteyen projelerde kullanılabilir. İstenilen ebatlara göre sınıflandırılarak üretim yapılmaktadır.

Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 206’ya ve TS EN 13242 standardına uygun olarak;

 

ALT TEMEL MALZEMELERİ

Yol alttemel malzemeleri; yol gövdesinin alttemel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, kırma ve eleme işleminden geçirilerek belirli bir evsaftaki ve tane dağılımındaki malzemelerdir.

Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 401’e ve

TS EN 13242 standardına uygun olarak;

 AT Tip-A ve AT Tip-B tipleri şeklinde üretilmektedir.

Üretiminde, uygun kalitede, istenen gradasyon limitleri içerisinde sürekli gradasyon verecek şekilde, hazırlanan agrega malzemesinin, uygun oranda su ile karıştırılmasıyla hazırlanmaktadır. 

SIKIŞTIRILMIŞ YOL TEMEL ve ALT TEMEL MALZEMESİ DENEYLERİ

1-Standart Sıkıştırma (proktor) Deneyi: Laboratuvarda malzemenin sıkışma kapasitesi test edilir ve max. Kuru birim hacim ağırlığı değeri bulunur.

2-Arazide Sıkışmanın Kontrolu (Kesafet) Deneyi: Arazide ise yapılan deney kesafet deneyi olarak adlandırılır. Bunda da iki yöntem vardır:

a) Kum Konisi Metodu ile sıkışmanın kontrolü

b) Nükleer Metod ile sıkışmanın kontrolüdür.

a) Kum Konisi Metodu ile sıkışmanın kontrolü:

Amacımız sıkıştırılmış dolgunun kuru birim hacim ağırlığını ve nem yüzdesini bulmak. Bu amaçla dolguda 15 cm çapında bir çukur açılarak çıkan malzeme alınır. Daha sonra açılan çukurun hacmini bulmak için çukura kum doldurulur. Alınan malzemeler laboratuvarda tartılarak etüvde kurutulup yeniden tartılır. Buradan su muhtevası ve malzemenin kuru ağırlığı bulunur.

Kum konisi hesaplamaları:

d: m/v

d:yoğunluk

m:ağırlık

V:Hacim

formülünden çukurdan alınan sıkışmış malzemenin kuru birim hacim ağırlık değeri bulunur. Bu değerde laboratuvardan alınan proktor değerine oranlandığında % olarak sıkışma değeri elde edilir. Dolgularda genelde %95 sıkışma değeri istenir.

b) Nükleer Proktor Testi ile sıkışmanın kontrolü:

Amacımız burada da  sıkıştırılmış dolgunun kuru birim hacim ağırlığını ve nem yüzdesini bulmaktır. Fakat burada kum konisi yöntemi değil de daha hızlı ve pratik bir yöntem olan nükleer cihaz (Troxler) ile sıkışma kontrolü yapılmaktadır. Nükleer cihaz 15 sn. de sonuç verebilmektedir.

0 mm – 70 mm boyutlarında üretilen agrega, alt temel düzeltmelerinde, bina ve yol inşaatlarında alt temel malzemesi olarak kullanılır. Bursa taş ocağı olarak Alt Temel Malzemesi talepleriniz en kısa sürede değerlendirilmekte ve uygun fiyatlar ile sağlanmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

                                                     resim 2 ön     resim 3 arka         resim 6 ön

BURSA ZEMİN ASFALT - ALT TEMEL MALZEMESİ​

BURSA ZEMİN ASFALT Serimde En UYGUN Fiyat, OTOPARK, YOL, Fabrika, SAHA, Asfaltları yapılır. Bursa asfalt işleri için uzman EKİP, Uygun Asfalt Fiyatı

Hemen Ara