Bursa Altyapı Firması - Bursa Zemin Mühendisliği

Toprağın belli oranda kireçle muamele edilip (%2-3) yol zemini için alt yapı dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla, kirecin toprakla olan reaksiyonu sonucunda zaman içinde gittikçe artan bir oranda toprak basınç ve mukavemeti 40-50 misline kadar çıkar.

Karayolları dışında kireç, baraj, ırmak, kanal ve su rezervuarlarının zemin stabilizasyonlarında kullanılır. Bursa Zemin Mühendisliği . kireç, bozuk zeminler ve yol stabilizasyonu için, piyasa üstü kalitesi ve yüksek bağlayıcı özelliği ile taleplere cevap verebilecek standartlara sahip olmasından dolayı en çok tercih edilen marka niteliğini korumaktadır.

Altyapı Çalışmalarımız

Kentleşme ve şehir yaşamının oldukça önemli bir yere sahip olduğu toplumlarda özellikle enerji kaynaklarının verimli ve doğru bir şekilde aktarılması ve kullanılması da çok önemlidir. Başta elektrik, su ve doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarının insanlar ile buluşturulması için altyapı çalışmaları sürdürülmesi gerekir. Bu nedenle şehir hayatında altyapı çalışmalarının ve altyapı hizmetlerinin çok önemli bir yeri vardır. Altyapı çalışmaları hem toplum açısından hem de ekonomik açıdan öneme sahiptir.  

 • Altyapı hizmetlerinin en önemli noktası toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları içeriyor olmasıdır. Kanalizasyon çalışmalarından yol yapım çalışmalarına kadar bütün bu çalışmalar sayesinde daha yaşanılır kentler oluşmakta ve beraberinde yaşam kalitesi artış göstermektedir.  
 • Bütün bu hizmetler sunulurken kamu yararı gözetilmektedir. Devlet tarafından gerçekleştirilen altyapı hizmetlerinin bazıları beraberinde diğer hizmetleri de getirmektedir. Örneğin çeşitli sağlık ve eğitim hizmetlerini karşılamak için en ücra köşelere bile ulaşılmak zorundadır. Bu da beraberinde yol yapım hizmetlerini getirir. Böylece bir zincirin halkası gibi bütün hizmetler birbirini tamamlayarak insanların yararına sunulur. 
 • Altyapı çalışmaları, ekonomik kalkınma için son derece önemlidir. Özellikle sanayileşme, kentleşme ve globalleşme aşamasında gerçekleşen ekonomik değişimlere karşı daha etkili ve kaliteli hizmetler sunabilmek için bu çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekir.  
 • Altyapı hizmetleri birbirini tamamlayıcı niteliklere sahiptir. Örneğin bir yere elektrik getirmek için gerekli çalışmalar tamamlandığı zaman oraya elektrikle birlikte dış dünya ile haberleşme imkânı da sağlanır. Buna benzer olarak doğalgaz ile ilgili altyapı çalışmaları insanların ısınma ihtiyaçlarını çok daha zahmetsiz ve hızlı gerçekleştirmelerini sağlar. Bu da yine yaşam kalitesinin artmasını sağlayan önemli bir detaydır. 

Bursa Zemin İyileştirme

 
Kazıklı Temel Uygulamaları
 
 • Fore Kazık
 • Mini Kazık
 • Vibrex Kazık
 
Derin Kazı İksa Yapıları
 
 • Diyafram Duvar
 • Fore Kazıklı İksa
 • Mini Kazıklı İksa
 • Profil İksa (Berlin Duvarı)
 • Palplanş
 • Püskürtme Beton
 • Baret Kazık
 
Destekleme Yapıları
 
 • Geçici ve Kalıcı Zemin Ankrajları
 • Zemin Çivisi
 • Destekleme Elemanları
   
 
Zemin İyileştirme
 
 • Sondaj – Zemin Etüdü
 • Zemin Enjeksiyonu
 • Jet Grouting
 • Taş Kolon
 • Fitil Dren
 • Deep Soil Mixing
 
Proje Hizmetleri
 
 • Derin Kazı Projeleri
 • Temel Altı Kazık Projeleri
 • Her Türlü Zemin Projeleri
 
Geçirimsizlik Perdeleri
 
 • Slurry Perde (Slurry Trench)
 • Kesişen Kazık ile Perde
 • Jet Grout ile Perde

Hafriyat,altyapı, üst yapı, bina yıkımı, peyzaj işleri, kırım işlerinde; uzman kadrosu ve mühendisleri ile Bursa’da hizmet vermektedir. Bursa hafriyat olarak farkımız, hizmetimizde maddiyattan önce güvene dayanmaktadır.

 • Çevre Düzenleme
 • Mini Makine Hizmetleri
 • Her Türlü Altyapı Elektrik Kanalları
 • Bağ Bahçe Tarla Düzenleme
 • Her Türlü Kaya Hafriyat Kazıları
 • Her Türlü Yol Yapım İşleri
 • Bina Temel Kazıları
 • Altyapı Hizmetleri
 • Tadilat işleri
 • Viyadük inşaatı
 • Köprü Menfeze
 • Zemin etüdü
 • Köprü-Menfez inşaatı 
 • Baraj-gölet inşaatı 
 • Saha betonu uygulamaları 
 • Kaba-ince bina inşaatı 
 • Proje taahhüt işleri
 • Harita-kadastro-aplikasyon işleri
 • Taş duvar işleri 
 • Sathi kaplama 
 • Bsk asfalt uygulamaları
 • Fore kazık Jet grouting zemin iyileştirme

Bursa Zemin Hafriyat - Altyapı Hizmetleri

Hemen Ara