BURSA zemin ASFALT - Bitümlü Temel Üretim ve Uygulaması

ÜRÜN BİLGİLERİ


 

Kırılmış ve elenmiş, max. ebatı 12mm den 37,5 mm’ye kadar olan, kaba agrega, ince agrega ve fillerin belli gradasyon limitleri arasında bitümlü bağlayıcı ile bir plentte belli sıcaklıkta karıştırılarak hazırlanan ve yeterli temeller üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde serilen asfalt karışımlardır

Bir BSK üretiminde, 145-160ºC sıcaklıkta kurutulmuş ve ısıtılmış agregayla, yaklaşık aynı
sıcaklığa kadar ısıtılarak viskoz sıvı hale getirilmiş bitüm, karışım dizaynı oranlarına uygun
olarak plentte karıştırılmaktadır. Karışımdaki agrega ve bitüm oranları karışımın kullanılacağı
tabakaya ve özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte karışımın yaklaşık %95’i agrega %5’i
bitümdür. Kullanılan agrega, kırmataş, kırma çakıl veya bunların karışımından ibaret olup
şartnamesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Agrega kaba, ince ve mineral
filler içerecek şekilde en az 3 ayrı tane boyutu grubunun belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde
edilmektedir. 40/60, 50/70 ve70/100 penetrasyonlu bitümler kullanıldığı gibi modifiye
bitümler de kullanılmaktadır

Yoğun gradasyonlu geleneksel tip asfaltlar olup, asfalt kaplamanın en üstündeki tabakadır. Aşınma tabakası, üzerine gelen trafik yükünü alt tabakalara iletmektedir. İki tipi vardır;

 

Maksimum tane boyutu 12,5 mm dir. Robot  asfalt ta denilmektedir. Yamalar, tranşeler, açık ve kapalı otoparklar ile meydanlarda kullanılır. Taş Tozu ( 0-5 mm)  ve 1 No Agrega (5-12,5 mm) karışımından oluşmaktadır.

 

Asfalt Karışımdaki Malzeme Oranları

Agrega Boyutu% Oran (Yüz Üstü)% Oran (Yüz İçi)1 Ton Asfalttaki Miktarı (Kg)
0-5 mm62,058,77588
5-12 mm38,036,02360
Bitüm5,505,2152
Toplam105,50100,01000

BURSA ZEMİN ASFALT Serimde En UYGUN Fiyat, OTOPARK, YOL, Fabrika, SAHA, Asfaltları yapılır. Bursa asfalt işleri için uzman EKİP, Uygun Asfalt Fiyatı

Hemen Ara