Bursa Deep Soil Mixing Uygulaması

Deep soil mixing sistemi jet grout yöntemine paralel oluşturulmuş jet grout yapılan tüm zeminlerde ,bağlayıcı malzemenin  çimento vb. ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte karıştırılıp değişik çap ve boylarda kolon oluşturmaya dayanan etkili bir zemin iyileştirme yöntemidir.

Rijit bir kolon oluşmasına olanak sağlayan bu yöntem  zemin iyileştirme projelerinde  zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında ,farklı oturma problemlerinde etkin çözümler sağlamaktadır.

Deep soil mixing de İmalat yöntemi

1-Kurulum aşaması

Deepmix uygulaması genellikle tork gücü yüksek makine ve ekipmanlarla yapılmaktadır.Kolon oluşturmanın sağlanabilmesi için derin karıştırmayı yapılabilecek donanıma sahip makineler gereklidir. Donanımı kazık pozisyonuna getirilip kurulum aşaması tamamlanır.

2- Delme

Delme işlemi projede belirtilen derinliğe kadar yapılır.delgi esnasında enjeksiyon ile delinmesi işlem kolaylığı sağlar.

3- Karıştırma

Belirli sayıda bıçak bulunduran delme aparatıyla projede belirtilen devir aralığında karıştırma yapılır. sistematik şekilde yukarı çekilerek işlem tekrarlanır.

4- Deep mix Tamamlama

İşlem en yukarı kadar rotasyon sağlandıktan sonra soil mixing imalatı tamamlanmış olur.

Derin karıştırma sistemi Kolonu, 30 cm ile 250 cm çapında toprak-çimento kolonu üretmek için mekanik toprak karıştırma teknolojisine dayanan gelişmiş bir derin toprak karıştırma yöntemidir. Karıştırma kafası, alt burgu ve karıştırma bıçaklarının saat yönünde, dönüş mekanizması ile donatılmıştır. Bu eşsiz mekanizma, yerinde homojenliği verimli bir şekilde keser ve çimento bazlı ham madde ile karıştırır, daha homojen ve daha kaliteli toprak-çimento kolonları üretir. Derin karıştırma sisteminde  Kolonu taşıma kapasitesini artırmak ve sıvılaşmayı önlemek için binanın temelini ve yapı zeminini etkin bir şekilde iyileştirir.

Deep soil mix avantajları nelerdir ?

* Soil mixing uygulaması istenilen çapta kolon oluşturulmasına olanak sağlar.

Maliyeti diğer zemin iyileştirme yöntemlerine göre de uygundur.

* Kullanım alanı oldukça yaygındır makine temini konusunda zorluk yaşamazsınız

Uygulanması ve kurulumu pratiktir. Projede istenilen sürede teslim edilmesi konusunda kolaylık sağlar.

Deep soil mixing uygulama alanları

* Büyük miktardaki kazık ve dolgu işlerinde duraylılığı sağlamak için kullanılabilir.

* Derin temel sistemlerinde zemin iyileştirme amaçlı kullanılır.

* Betonarme kazıkların yerine kullanılır.

* Kazı şevlerinin desteklenmesinde

Taşıyıcı olarak soil mixing uygulama alanları

İskele yapıları

* Üst yapı zemin iyileştirme

* Büyük depoların zemin iyileştirilmesinde

* Yol çalışmalarında

Tünel açımında zemin hareketlerinin kontrol altına alınmasında ve daha çok yapı sahasında kullanılabilir.

* Derin karıştırmayla ilgili yapım yöntemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz

zemin enjeksiyonu derin karıştırma yöntemine benzer olup sadece rijit bir kolon oluşturma meydana gelmez.

TOPRAK STABİLİZASYONU

Deep Soil Mixing Bursa Zemin’in toprak stabilizasyon çözümleri, çeşitli çimentolu ve diğer bağlayıcıların toprakla karıştırılmasını içerir. Bu bağlayıcılar, katı tasarım gereksinimlerini ve sıkı yerinde kontrol ve testleri karşılamak üzere formüle edilmiştir. Deep Soil Mixing’in benzersiz teknolojisi , son yıllarda yol inşaatı ve boru hattı kurulumundan kirlenmiş ve kalitesiz zemin ile mücadeleye, taşkın hafifletme ve şev stabilizasyonuna kadar birçok projede yardımcı olmuştur .

DERİN TOPRAK KARIŞTIRMA UYGULAMASI

Kütle karıştırma ve sütun karıştırma dahil olmak üzere iki tür derin toprak karıştırma sağlıyoruz. Her iki sistem de taşkın ovaları ve yumuşak topraklardan, terkedilmiş tarlalar ve kirlenmiş araziye kadar en zorlu toprak koşullarının bazılarıyla başa çıkabilen ıslak ve kuru toprak karıştırma çözümleri sunar.

Politikamız, sürece güvenilebileceği konusunda tam bir güven sağlayarak, toprak karışımının doğru bir şekilde yapılmasını ve tutarlı karıştırma ve sonuçların elde edilmesini sağlamaktır.

KÜTLE KARIŞTIRMA

Toplu karıştırma, çok yumuşak veya kirli zeminin tamamının iyileştirme gerektirdiği durumlarda kullanılır. Prosedür, çimentolu bir bağlayıcının turba, silt veya yumuşak kile karıştırılmasını içerir ve bir ekskavatör makinesine monte edilmiş bir karıştırma aleti ile gerçekleştirilir. Maddeler, hem yatay hem de dikey yönde karıştırılarak, bazı durumlarda dolgu olarak kullanılabilen çok daha gelişmiş yapısal kalitede bir malzeme oluşturmak üzere birleşir. Kütle karıştırma, bir ila altı metre arasındaki derinliklerde uygulanır ve tarama çamurunun kütle stabilizasyonu, kanal yönetimi, yol yapımı, zemin güçlendirme ve arazi iyileştirme gibi uygulamalar yer alır.

TOPRAK KARIŞTIRMA VE TOPRAK STABİLİZASYONU UYGULAMALARI

 • Fabrika geliştirmeleri, perakende satış parkları, yollar, otoparklar ve rüzgar türbini sahaları dahil olmak üzere yerleşimi azaltmak için zemin iyileştirme ve toprak stabilizasyonu
 • Demiryolları, nehirler ve yollar dahil olmak üzere bentlerin toprak stabilizasyonu
 • Kanalizasyon, pompalama şebekesi, su boruları ve gaz şebekesi dahil olmak üzere hizmetlerin kurulumu için stabilize koridorlar
 • Dirsekli, toplu dolgu ve kral direkleri dahil istinat duvarları
 • Taşkın bentleri, kanal duvarları ve tabanları, koferdamlar ve tanımlanmış bir kirlilik alanı içinde kirleticilerin muhafazası dahil olmak üzere geçirimsiz kesme duvarları
 • Kirlenmiş yeraltı suyunun arıtılması için geçirgen reaktif bariyerler
 • Kirlenmiş zeminin stabilizasyonu, kirletici maddelerde kilitlenme
 • Toprak karışımlı bariyerler kullanılarak titreşim kontrolü
 • Temeller ve bodrumlar
 • Kirlenmiş arazi dahil olmak üzere arazi iyileştirme
 • Brownfield arazi iyileştirme

ZEMİN İYİLEŞTİRME 

Yeni inşaat çalışmaları için hazır olan mevcut zeminin özelliklerini geliştirmek amacıyla çok çeşitli sahalarda zemin iyileştirme teknikleri kullanılmaktadır.

DERİN TOPRAK KARIŞIMIN ZEMİN İYİLEŞTİRME VE İYİLEŞTİRME ÇÖZÜMLERİ

Toprak karıştırma, özelliklerini iyileştirmek için toprağın özel olarak formüle edilmiş çimentolu/diğer bağlayıcılarla mekanik olarak birleştirilmesini içerir. Çimento ve bentonit gibi bağlayıcılar, toprağın mevcut özelliklerini güçlendirip iyileştirerek, onu üzerine inşa etmek için ideal bir yapı haline getirir.

Deep Soil Mixing Bursa Zemin, toprağın doğasına ve sahanın nihai kullanımına bağlı olarak hem ıslak hem de kuru toprak karıştırma yöntemlerini kullanır.

Zemin iyileştirme süreçlerinde, yumuşak zeminlerin yanı sıra taşkın ovaları ve kirlenmiş arazi, zemin stabilizasyonu veya yüzey altı yapısal temeller oluşturmak için bir bağlayıcı ile karıştırılır.

ZEMİN İYİLEŞTİRME: NASIL ÇALIŞIR

Deep Soil Mixing Bursa Zemin, ilk yedi günlük test sonuçlarına dayalı olarak ilk tasarımı bir miktar kesinlik ile değerlendirebilir ve çeşitli tasarım çözümlerinin dikkate alınmasına ve proje için bütçe fiyatlandırmasının uygulanmasına olanak tanır. Gerekirse proje için tasarımlar ve sonlu değerlendirmeler sağlayabilen deneyimli tasarımcılarla ortak çalışıyoruz. Ayrıca, sürecin erken bir aşamasında gerçekleşmesi koşuluyla, garantilerin gerekli olması durumunda bağımsız tasarım açıklamaları sunabilirler.

ZEMİN İYİLEŞTİRME: FAYDALARI

Zemin iyileştirme yöntemleri, zayıf sıkıştırılabilir zeminlerin yanı sıra uygun olmayan zeminleri ve kirlenmiş zeminleri iyileştirerek, onları daha güçlü ve daha dayanıklı farklı zeminler haline getirir.

Zemin iyileştirmenin faydaları şunları içerir:

 • Tasarım ve uygulama hızlı olduğu için daha hızlı proje süresi
 • Yok denecek kadar az atık olarak azaltılmış veya hiç yok etme maliyeti
 • Daha kolay alt yapı tasarımı ve yapımı
 • Çeşitli toprak tiplerinde etkilidir
 • Farklı sitelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ekipmanlar

ZEMİN İYİLEŞTİRME: ÇALIŞTIĞINDA

Farklı sahaların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi uzman ekipmanla birlikte mevcut olan ıslak ve kuru toprak karıştırma yöntemleriyle toprak karıştırma, çeşitli ve etkilidir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli projeler için zemin iyileştirme çalışmaları:

 
 • Taşkın ovaları
 • Yumuşak topraklar
 • perakende siteleri
 • Kirlenmiş arazi
 • Yeni binalar
 • Otopark inşaatı
 • Rüzgar çiftlikleri
 • Sel savunması
 • Yol ve kaldırım inşaatı
 • Depolama siteleri
 • boru hatları
 • PRB’ler
 • Şev Stabilizasyonu
 • Bodrumlar
 • Deniz yatağı
 

ZEMİN İYİLEŞTİRME: SİZİN İÇİN ÇALIŞTIRACAĞIZ

Müşterilerle çok sayıda zemin iyileştirme projesinde çalıştık, toprak karıştırma tekniklerimizi kullanarak Birleşik Krallık’ta ve yurt dışında sahaları iyileştirdik.

Deep Soil Mixing Bursa Zemin, tasarım işini yapmadan önce toprağın test edilmesini, görev için doğru ekipmanın bulunmasını ve işe başlamadan önce saha denemelerinin yapılmasını içeren her zemin iyileştirme girişimi için denenmiş ve test edilmiş bir yaklaşıma sahiptir. İnşaat yöntemleri tamamlandıktan sonra, projenin her aşamasında yüksek standartlara ulaşıldığından ve nihai sonucun optimum olduğundan emin olmak için doğrulama testleri yapılır.

Bursa Deep Soil Mixing Uygulaması - Bursa Zemin Mühendisliği

Hemen Ara