Bursa Jet Grout Uygulaması

Jet Grout

Jet Grouting Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Konu inşaata geldiğinde dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Yapının sağlam ve standartlara uygun olması tek başına yeterli olmaz, zemin koşullarına da aynı ölçüde dikkat edilmelidir. Zeminin taşıma kapasitesinin iyi belirlenmesi ve buna göre çözümler üretilmesi yapının performansını doğrudan etkiler. Zemin iyileştirme yöntemleri ile zemindeki sorunlar çözüme kavuşturulur. Jet grouting metodu da bu zemin iyileştirme yöntemlerinden biridir.

1 -Delme İşlemi

Delme işlemi zemin parametrelerine bağlı olarak belirlenir. Rotary ve darbeli-rotary metotları bilinen en yaygın jet grouting yöntemleridir. Delgiyi kolaylaştırmak ve uç takımlarının aşınmasını ve aşırı ısınmasını engellemek amacıyla akışkanlar kullanılır. Su ,hava ,bentonit veya çimento şerbeti yardımıyla delme işlemi yapılarak enjeksiyon için ön hazırlık tamamlanır.

2 – jet Enjeksiyon işlemi

Projede belirtilen boylara ulaşıldığında ,jet pompası dediğimiz sistemle sisteme monitör aracıyla çimento yollanır. yüksek basınçla pompalamayla enjeksiyon fazı başlatılmış olur. Delme işlemini yapan matkabın uç kısımda nozzle dediğimiz çok küçük çaplı delikler bulunur . Bu delikler çimentoya yüksek hız kazandırır. Bu hızdaki çimento zemini yırtarak, boşluklara nüfuz eder ve zeminde bütünlük sağlanır.

Jet grout Kolonu oluşması

Delici sistemin dönel hareket yapması sayesinde kolon şeklinde bir yapı oluşur. Mevcut zeminden farklı parametrelere sahip yeni bir karışım elde edilmiş olur (soilcrete).

jet grouting Kolon çaplarının belirlenmesi

Oluşacak kolonların çapları zemin özelliklerine bağlı oduğu gibi ; jet grout ana parametrelerine de bağlıdır. Bununla birlikte, Çekme hızı, Dönüş Hızı, pompa basıncı , grout debisi etkili olduğu gibi . Nozzle adedi ve çapı gibi etmenler çapı belirleyen ana unsurlardır.

Jet grout çeşitleri teknikleri nelerdir ?

Kolon oluşturmada 3 farklı teknik karşımıza çıkmaktadır bunlar ,

a) jet 1 tekniği

b) jet 2 tekniği

c) jet 3 tekniği

 

Jet grouting yöntemi oldukça yaygın kullanımı olan bir zemin iyileştirme yöntemidir. Bu kadar yaygın kullanılmasındaki en büyük neden oldukça geniş spektrumdaki zeminlerde kullanılabilir olmasıdır. Kil, çakıl, kum ve her türlü zayıf zemin koşullarında rahatlıkla uygulanabilir olan jet grouting yöntemi, aynı zamanda diğer yöntemlere nazaran çok daha kalıcı, hızlı uygulanabilen, ekonomik özellikte ve güvenilirdir.

Önceden inşa edilmiş olan çevre binalara tehlikeli olabilecek düzeyde bir vibrasyon etkisi oluşturmadığı için zarar da vermez. Güvenli bir şekilde kullanılabilir, tarihi binalar için dahi güvenli bir metottur. Titreşim oluşturmamasının yanında gürültüye de sebep olmaz.

Silindirik kolonları oluşturmak için sadece çimento ve su kullanıldığı için çevre kirliliğine de sebep olmaz. Bu yönüyle de tercih edilebilir bir metottur.

Büyük çaplı kolon elde etmek için küçük çaplı olan delgi deliği de yeterli olabilmektedir.

Maliyet hesabı önceden yapılabilir, yapılmak için geçecek olan süre öngörülebilir, gidecek olan malzeme miktarı aynı şekilde önceden hesaplanabilir. Önceden hesaplanabilir olan değerler ile birlikte jet grout metodunu tercih etmek akıllıca olmaktadır.

Jet grouting yöntemi ile birlikte zeminin taşıma kapasitesi istenen ölçüde artar. Zeminde olabilecek olan sıvılaşma sorunu ciddi oranda azaltılır, yapı güvenceye alınmış olur.  Zemindeki oturmalara karşı da aynı şekilde yapı güvende olur.

Jet grouting metodu klasik enjeksiyon metoduna göre çok daha verimlidir. Malzemelerin hazırlanması kolaydır.

 

Çalışma koşulları olarak seçici bir yöntem değildir, her türlü yüksek riskli şantiyede bile rahatlıkla kullanılabilir. Sadece dikey değil aynı zamanda yatay şekilde ve eğimli olmak üzere silindirik kolonlar da yapılabilir.

jet grout nedir ?

Ana maddesi çimento ve su olan jet grout yönteminde, belirli çaplarda ve boylarda kolon oluşturularak zemin iyileştirmesi sağlanır. Bu yöntem ,yüksek basınçlı özel jet pompaları ve delici makine ekipmanlarıyla yapılır. Zemine basınçlı çimento enjekte edildiği için zeminde kılcal boşluklar ve su damarları çimento ile doldurulur. Bu sayede yapılar için oturmalar azaltılmış ve/veya engellenmiş olur.

Hangi zeminlerde jet grouting uygulanabilir ?

Jet grout yöntemi daha çok zeminin ince çakıllı, kumlu, siltli ve az killi olduğu durumlarda uygulanabilir. Sıvılaşma ve oturma risklerine karşı hem taşıyıcı özellik hem de geçirimsizlik sağlar.

Bu uygulama esnasında 30 cm,40 cm,60 cm,80 cm,150 cm çaplarına kadar kolon oluşmaktadır. Zemine havalı ve mekanik Paker yardımıyla çimento enjekte edilerek zemindeki su uzaklaştırılıp zeminin özgül yoğunluğu arttırılmaktadır.

 

Jet Grout Uygulaması - Bursa Zemin Mühendisliği

Hemen Ara