Bursa Mini Kazık Uygulaması

Mini kazık nedir ?

Zayıf zeminlerin iyileştirilmesinde , derin kazılarda ve kazık temel sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, zemin mühendisliği uygulamasına mini kazık denir.

Uygun maliyetle, ekonomik çözümler sunması mikro kazık çalışmasını avantajlı duruma getirmektedir. fore kazık uygulaması gibi bir çok alanda kullanılan Mini kazık ve mikro kazıklar , 15 cm ve 45 cm arasında değişen çaplarda uygulanmaktadır. Taşıyacağı yük kapasitesi, fore kazıklara göre daha düşük olduğu için düşey yük ve/veya yanal yükün az olduğu yerlerde sıklıkla kullanılır.

Mini kazık , mikro kazık faaliyet alanları neler ?

1- Zemin iyileştirme yöntemlerinde kullanımı

Zemin iyileştirme yöntemleri taşıma gücü zayıf olan zeminlerin taşıma kapasitesini arttırmak, oturmaları engellemek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemler arasında mini kazıklar, genellikle donatısız olarak kullanılmaktadır. sıvılaşma problemi olmayan zeminlerde farklı oturmaları engellemek amacıyla belirli aralıklarla homojenliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

2- İksa sistemleri ve derin kazılarda kullanımı

İksa sistemleri yanal kuvvetlere karşı, direnç oluşturmak için destekleme sistemlerine verilen genel bir isimdir. derin kazılarda düşey yük elemanı olarak mini kazıklar kullanılabilir. Çok sert zeminlerde veya kazı derinliği az olan yerlerde de bu uygulama kullanılmaktadır. sürşarj yüklerinin mini kazıklar tarafından karşılanabileceği projelerde uygun maliyetli ve hızlı uygulanabilir olması nedeniyle mini kazıklar tercih edilir.

3- Kazıklı temellerde kullanımı

Taşıma gücü düşük, oturma problemleriyle karşılanması beklenen projelerde, düşey yükleri taşıtmak için donatılı kazık uygulaması yaygın olarak kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken unsur düşeyden gelen yüklerin kazık kapasitesini kesinlikle geçmemesi gerekmektedir. Proje müellifinin bunu gözeterek, proje dizaynı yapması gerekmektedir.

Mini kazık hesabı nasıl yapılır ?

Uygulamanın dinamik ve statik yükler altında ve deprem anındaki davranışlarını hesaplayabilmek için aşağıdaki verileri eksiksiz ve doğru bir şekilde temin etmelisiniz..

a) Zemin etüd raporu

b) Statik yükler

c) Dinamik yükler

d) Çevresel sürşarj yükleri

e) Güncel vaziyet planı

f) Yapı mimarisi

Çevresel faktörler, alt yapı çalışmaları

yeraltı su seviyesi ve mevsimsel değişimler vb gibi etkenler göz önünde bulundurularak mini kazık hesabı yapılır.

Mini kazık maliyetini belirleyen unsurlar nelerdir ?

# Zemin verileri, kullanılacak ekipmanların seçiminde en önemli etkendir. Sert veya yumuşak zeminlerde kazık maliyetleri değişmektedir. Zemin litolojisi sert olması durumunda maliyet yükselir.

# Proje çap ve boyları projede belirtilen kazık boylarının uzunluk ve çapları kazık fiyatını etkilemektedir.

İşin miktarı ,fiyat belirlemede önem arz etmektedir. İş başlangıcında sıfır noktasından değil belli bir maliyetle işe başlanmaktadır. Bunlar makine amortismanı yani yıpranma ve değer kayıplarına karşılık işe yansıtılan tutardır.

Mevsimsel problemlere karşılık zaruri nedenlerden kaybedilen sürelerdeki maliyet işe yansıtılmaktadır.

# Tüm bu unsurlar iş yapılsa da yapılmasa da oluşan maliyetlerdir doğal olarak iş miktarı bu tutarların işe yansıtma miktarını belirlemektedir. Projenin konumu işin yapılacağı yer lojistik destek açısından ve nakliye gibi diğer unsurları doğrudan etkilediği için fiyatı belirlemede ölçü olarak kullanılır.

Ödeme koşulları Vadeli, nakit ödemeler diğer sektörlerde olduğu gibi bu işte de fiyatı belirleyen faktörlerdir. Arz- Talep dengesi inşaat işlerinin yoğun olduğu zamanlar da makine ekip kıtlığı yaşanacağı için arz- talep dengesinde bozulmalar meydana gelecektir. Bu yüzden fiyatı etkilemektedir.

Kazıklı temeller hakkında faydalı bilgiler için ” Deprem korkusu olmadan yaşayacaklar ” adlı haberi okuyabilirsiniz.

Mini Kazık Nedir?​

Mini Kazık, büyük makinlarının girişinin mümkün olmadığı ve riskli olduğu yerlerde uygulanan bir derin temel uygulamasıdır ve temel uygulamalarında etkili sonuçlar verir.

Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 25-30 cm çaplı kazık uygulamaları mini kazık olarak adlandırılmaktadır. Mini kazık makineleri ebatlarının fore kazık ve jet grout sistemlerine göre ebatlarının küçük oluşu tercih sebebidir. Portatif kazık makineleri ile micro ve mini kazık uygulamaları bina içlerinde dahi yapılabilmektedir. Plansız ve çarpık kentleşme nedeniyle büyük kazık makinelerinin iş mahalline naklinde ve çalıştırılmasında zorluklar yaşanmaktadır. Mini Kazıklar 12-15 m. derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altlarında zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mini kazık uygulamalarında kazık makinesi ile delgi işlemini takiben hazırlanan demir donatısı kuyu içerisine indirilir. Donatı indirilmesini takiben kuyuya beton dökümü yapılarak mini kazık uygulaması tamamlanır. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu zeminlerde beton dökümü yapılamamaktadır (kazıklar boş çıkar). Bu tür sulu zeminlerde demir donatıya enjeksiyon hortumları bağlanır. Donatı indirildikten sonra kuyuya beton yerine mıcır dökülür. Daha sonra donatı ile berber kuyuya indirilen enjeksiyon hortumlarından aşağıdan yukarıya doğru çimento şerbeti basılarak mıcırların arasındaki suyun yukarı çıkması ve yerini çimento şerbetinin alması sağlanır.

İksa uygulamalarında mini kazıklar üst kısımlarında bırakılan donatı filizlerine yapılan başlık kirişleri ile birbirine bağlanarak birlikte çalışması sağlanır. İksa uygulamalarında yaygın olarak ankrajlı olarak kullanılmaktadır

DELGİ İŞLERİ

Delme, yerinde dökme, betonarme, kazıların delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip kendi, hidrolik delgi makineleri ile yapılmalıdır.
Delmeye, gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek, seçilen yöntemlerle devam edilecektir. Delgi işlemi burgu veya delici matkap ve tij elemanı ile yapılabilir.
delgi düşeyliği ilk iki tijde ölçülecek, kazık boyunca düşeyden sapma miktarının kazık toplam boyunun %2 sinden fazla olmasına izin verilmeyecektir. Delgi işlemi esnasında gerekmedikçe su kullanılmamalıdır.
Yer altı su seviyesi altında çalışılırken göçme olasılığına karşı gerekirse önce çimento enjeksiyonu verilmeli veya muhafaza borusu kullanılmalıdır.

Bursa Mini Kazık Uygulaması - Bursa Zemin Mühendisliği

Hemen Ara