Bursa Zemin - Temel Kazma ve Dolgu İşleri

Bursa Temel Kazı ve Dolgu İşleri

İnşaat – Temel Kazılması ve Dolgu

Bina temel hafriyatı bina yada benzer bir yapının yapılabilmesi için temel adı verilen alt yapının yapılması gerekir. Temelin yapılması için de temel bölgesi için hafriyat çalışmaları yapılmalıdır. Temel için belirlenen bölgede kazı yapılır, kazı sonrasında da çıkarılan taş, toprak ve işe yaramayan diğer moloz maddelerinin çalışmaları engellememesi için bölgeden uzaklaştırılması gerekir. Bina temel hafriyatı bu neden ile yapılır.

Hafriyat için gereken iş makinalarının kullanılması gerekir. Kullanılacak olan iş makinalarının saatlik çalışma ücretleri karşılığında iş görmektedirler. Her eline kazma, kürek alan ve iş makinası kullanabilen kişilerin temel kazısı yapamayacağı unutulmamalıdır. Kazı işleri mutlaka konularında ehil olan şirket çalışanlarınca yapılması gerekmektedir. Bu aşamada asıl vurgulanmak istenen konu işin profesyonel çalışanlar tarafından yapılması gerekliliğidir. Çünkü bina temel hafriyatı öncesinde, sonrasında ve kazı işlemi sonrasında uyulması gerekenler bulunmaktadır. Uyulması gerekenler iş güvenliğini sağlamayı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini esas alır. Örneğin temel kazısı için çalışma yapılan bir alanın hemen yakınında başka bir binanın bulunması normalden daha dikkatli bir çalışma yürütülmesini gerektirir. Bina temel hafriyatı için çalışma yapılırken su, elektrik gibi şebekelerin varlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü belirtilen tesisat şebekelerine çalışmalarda dikkat edilmez ise zarar verilebilir hatta belirli bir plan ile çalışma yapılmaz ise yapılması düşünülen işlerin komple değişikliğe uğraması söz konusu olabilir. Bina temel hafriyatı kazı çalışması sonrasında ortaya çıkan moloz ve benzeri maddelerin bölgeden uzaklaştırılması için mevzuata uygun olarak hareket edilmesi gerekir bu neden ile de belediye tarafından belirlenen alanlara taşıma yapılır.

Dolgu sıkıştırma ve tesviye inşaat işlerinin en önemli aşamaları arasındadır. Büyük iş makineleri ve sıkıştırma/baskılama araçlarıyla yapılan bu işlemlerin, inşası yapılan binalar için hayati önem taşıdığı bilimsel olarak da nitelendirilmiştir.

Hafriyat aplikasyonu ile başlayarak çıkan molozların temizlenmesi ve taşınması, temel altı mıcır ve drenaj işlemi, tesviye yapılması, izolasyonun tamamlanması ve binanın üst kısımlarının inşasına kadar teknik olarak yürütülen çalışmaların profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilmesi önem arz eder. Bu birbirine zincir gibi bağlı olan çalışmaların içinde dolgunun sıkıştırılması ve tesviye edilmesi önemli yer tutmaktadır.

İnşaat sektöründe çevreye çok fazla zarar verildiği durumlarda binalar çok sağlam olsa da farklı etkiler yüzünden zamanla hasra görebilmektedir. Binaların temelinin zayıf olması, gevşek zeminlerde kaymalara ve göçüklere neden olur. Bunun önlenmesi için daha proje aşamasında her türlü önlem için gerekli faaliyetlerin planlanması gerekir.

Farklı yükseklikteki ve eğimdeki arazinin üzerine inşa edilecek bina için yapılan arazi düzeltme çalışmalarında dolgulara yapılmakta, dolguların sıkılaştırılması ile tesviye ile de zemin inşaata hazırlanmaktadır. Özellikle dolgu sıkıştırma, zeminin sağlam olması ve depreme dayanıklı olması için son derece dikkatle yapılması gereken bir işlemdir.

Dolgu Sıkıştırma Nedir?

Çeşitli zeminlerin daha sağlam olması, eğimlerin giderilmesi, daha düz bir arazi istenmesi gibi durumlarda, yapılan mucur veya toprak gibi malzemeler kullanılarak boş alanların doldurulması işlemine dolgu adı verilmektedir. Bu doldurulan malzeme çukurlara veya temellere atıldığı gibi kalmamakta, üst yapının sert bir zemine oturması için bir işlem daha gerekmektedir. Yapılan bu işleme dolgu sıkıştırma adı verilir.

İnşaat sürecinde yapılan bir dizi çalışmadan biri olan dolgu sıkıştırma, zemine toprak ile birlikte belirli bir oranda kaya parçalarının da doldurulmasıyla elde edilir.

Dolgunun sağlam olması, gereken sertliğe kavuşması için belirli oranlarda farklı toprak ve taş çeşitleriyle yapılması gerekir. Sulanarak iyice oturması sağlanan zeminin daha sonra çeşitli iş makineleri ile sıkıştırılması ve kontrollerinin yapılması son derece önemlidir. Alanında uzman mühendislerin projeler ile yapılan tüm inşaat çalışmaları gibi dolgu sıkıştırma öncesi, anı ve sonrası da çeşitli incelemeler ile denetlenmelidir. Zemin istenen düzeye geldikten ve üzerine inşa edilebilir niteliğe kavuştuktan sonra diğer çalışmalara geçilebilmektedir.

Tesviye Nedir?

Tesviye inşaat sektöründe kullanılan ve düzeltme anlamı taşıyan bir çalışmaya verilen addır. Bir zeminin tamamen düz hale getirilmesi için yapılan bu uygulama, temel açarken, dolgu yapılırken veya beton dökülürken kullanılabilmektedir. Dolguların sıklaştırılmasından sonra tesviye işlemi gerektiği için, doldurulan boşlukların düz hale getirilmesi bu işlem ile mümkün olmaktadır. Çeşitli yapı yönetmeliklerinde de tesviye işleminin önemine rastlayabilirsiniz.

Zeminin bir bütün halinde düz bir hale getirilmesi tesviye işlemi ile gerçekleşmektedir. Bunu deneyimli ustaların yer aldığı ekipler çok kolay ve teknik olarak yapmaktadır. Sadece dolguların değil çeşitli farklı eğimlerdeki ve kotlardaki zeminlerin de düzlemeye ihtiyacı olabilir.

Kazma, kesme, sıyırma veya dolgu ile düz hale getirilmeye çalışılan zeminlerin tesviyesi müthiş önem taşımaktadır. çünkü gerek peyzaj çalışmalarında gerekse inşaat alanlarında, araçların rahat çalışması, personelin zorlanmaması ve nihayetinde binanın düz bir zemin üzerine inşa edilmesi tesviyeye bağlı olmaktadır.

Bursa Zemin - Temel Kazı ve Dolgu İşleri

Hemen Ara