Bursa Yol Yapım Firması - Bursa Zemin

Yol Yapım

Yol, köprülü kavşak, viyadük, tünel inşaatlarının büyük metrajlı kazılarından çıkan hafriyatların nakil; ve yerine gelecek olan tüm malzemenin temini, nakli, serim ve sıkıştırma işlemyerini karayolları standartlarına uygun gerçekleştirmekteyiz.

Hedefimiz aldığımız işleri zamanında bitirmek ve en üstün kalite de işi yapmaktır. Bu nedenlerle bilgili ve birikimli personel ile, en yeni ve en son teknolojiye uygun yeterli ve kapasiteli makineler ile çalışma ilke edinilmiştir.

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Bina ve fabrikaların anahtar teslimi Yol, köprülü kavşak, viyadük, tünel inşaatlarının büyük metrajlı kazılarından çıkan hafriyatların nakil; ve yerine gelecek olan tüm malzemenin temini, nakli, serim ve sıkıştırma işlemlerini karayolları standartlarına uygun gerçekleştirmekteyiz.

Bursa Zemin Yol Yapım

Uzmanlığını ve mükemmeliyetçi yaklaşımını, deneyim ve vizyonuyla harmanlayarak operasyonlarına yansıtan Bursa Zemin Yol; kalite felsefesi, sorumluluk anlayışı, etik değerler e bağlılığı ve güvenliğe ver diği önemle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmakta, sürdürülebilirlik ve verimlilik temelinde uzun vadeli ilişkiler geliştirmektedir.

Bursa Zemin ve Grup şirketleri;
• Geo-kazık,
• Geoduvar,
• Kombine ankraj+geosentetik duvar,
• Geosentetik tüpler kullanarak susuzlaştırma,
• Geosentetik tüpler ile dalgakıran oluşturulması,
• Geosentetik şilteler ile sualtı şevlerin beton
kaplanması

HİZMETLERİMİZ

 
 

Yol yapım aşamaları

Yol yapımı, yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

1-Yol güzergahının etüdü

2-Kesin güzergahın aplikasyonu

3-Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.

4-Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması

5-Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması

6-Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı

7-Yol maliyetinin hesaplanması

Yol yapımı aşamasında sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır; 

1-Şev kazıklarının çakılması

2-Alt yapı (Toprak İşleri) ve Sanat yapılarının yapılması. (Büz, Drenaj, Menfez ,Köprü , Viyadük, Akadük gibi yapılar.)

3-Üst yapının yapılması (Alt temel, Plentmiks, Bitümlü temel ,Binder,Aşınma )

4- Yol aksesuarların yapılması.(Bordür, Şerit çizgileri, Oto korkuluk vb.) 

Sıcak Karışım Asfalt

Bitümlü Sıcak Karışım / BSk​

BSK üretiminde, 145-160ºC sıcaklıkta kurutulmuş ve ısıtılmış agregayla, yaklaşık aynı sıcaklığa kadar ısıtılarak viskoz sıvı hale getirilmiş bitüm, karışım dizaynı oranlarına uygun olarak plentte karıştırılmaktadır. Karışımdaki agrega ve bitüm oranları karışımın kullanılacağı tabakaya ve özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte karışımın yaklaşık %95’i agrega %5’i bitümdür. Kullanılan agrega, kırmataş, kırma çakıl veya bunların karışımından ibaret olup şartnamesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Agrega kaba, ince ve mineral filler içerecek şekilde en az 3 ayrı tane boyutu grubunun belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir. 40/60, 50/70 ve70/100 penetrasyonlu bitümler kullanıldığı gibi modifiye bitümler de kullanılmaktadır.

BSK Asfalt Üretim Tesisleri

Asfalt plentleri , Asfalt üretim tesisleri olarak adlandırılır, 3 tip agrega gradasyonlu olarak tasniflenir , tasniflenen agrega ısıtılmaya hazırdır ve reçete oranlarına göre ısıtıcı fırında 145-160ºC sıcaklıkta kurutulmuş ve ısıtılmış agrega yine 155 -160 C dereceye kadar ısıtılan bitum karıştırma haznesinde karıştırılır , karışıma filler , Taş Mastik gibi katkı malzemeleri ilave edilebilir. Her bir Harman Karışım süresi yaklaşık 45 saniye olmalıdır. Bitum ile Agrega birbirine tamamen örtüşmelidir. Yine yardımcı malzeme olarak kullanılan ince mineral filler Agrega ısıtılması ile kazanılmış veya dışardan ilave edilerek karışıma verilir ve bitümün agrega üzerine tutunmasında yardımcı olur . Böylelikle Asfalt Plentinden yaklaşık 160 C de Asfalt üretilmiş olur . İki tip Harman tipi Asfalt plenti mevcuttur , Sabit ve Mobil olarak adlandırılır.

Soğuk Asfalt

( Bitumlü Harç Kaplama Slurry Seal ) ** Slurry Seal & Mıcrosurfacıng Asfalt Kaplama

Slurry Seal Nedir ?

Soğuk Asfalt olarak adlandırılan Slurry Seal ; gradasyonlu tek tip ince agrega , asfalt emilsyonu , mineral filler ve su ile dizayn edilen harç tipi bir karışımdır. Kullanılma Sebebi Asfalt Kaplama yüzeyinin hem koruyucu ve düzeltici bakım işlemlerinde kullanılır. Maliyeti sıcak asfalt ve diğer kaplama uygulamalarına göre oldukça düşüktür.

Yol tutuş kabiliyeti , yolun dayanıklılığı ve aşınma süresi gibi etkenlerde daha avantajlıdır. Sürüş Kalitesini etkileyen yol üzerindeki tekerlek izleri , tümsekler çukurluklar ve ondilasyonlar ile yüzey düzgünlüğünün ön plana çıkması istenen uygulamalarda Soğuk Asfalt ( Bitumlu Harç kaplama ) Slurry Seal oldukça etkilidir ve istenilen sonuçlar kolaylıkla masrafsız bir şekilde elde edilir.

Slurry Seal Ne İle Yapılır ? Ve Agrega Gradasyon Tipleri

Slurry Seal Harç kaplama makineleri genellikle kamyon üstu monteli özel tasarımlı gelişmiş araçlar tarafından uygulanabilir, Bu teknoloji 1930 larda Almanya da bulunmuş olmasına rağmen , hayata geçirilmesi ancak 1960 larda bu tip gelişmiş makinelerin üretilmesi ile mümkün olabilmiştir.
3 tip Agrega Gradasyon tipi uygulanabilir. En küçük 4- 5 mm , en buyük ise 9,5 mm dir.

Slurry Seal Nasıl Yapılır ?

Aşağıda Slurry Seal / Microsurfacing serme aracının Malzeme akış şeması bulunmaktadır ;
Kamyon üstü Monteli olan bu gelişmiş araçlar da ,

1 Nolu bölmede ince gradasyonlu agrega ,
2 Nolu bölmede Filler ,
3 No Agrega gelişine izin veren kapak ,
4 No Agregayı taşıyan konveyor,
5 No malzeme emülsyon sprey sistemi,
6 No su katkı sistemi,
7 Nolu sistem harç karıştırma sistemi ,
8 Nolu mazleme Karıştırılmış Slurry Harcı
9 Nolu ise Karışım Harçı Yüzeye serim yapan serme tablasından oluşur.

Böylelikle Slurry harcı Karıştırma ünitesine monteli olan serme kutusu ile harcı yüzeye uygular . Karışım harcına ayrıca bazı katkı malzemeleri istenir ise ilave edilebilir , bu katkı malzemeleri uygulamaya göre değişebileceği gibi, bazen stabilizer, bazen çimento veya modifier olabilir. Kısaca Slurry Seal & Soğuk Asfalt Harç kaplama ;Agrega , Su , Emilsyon ve Filler karıştırılması ile oluşan soğuk harcın yüzeye uygulanması işidir.

Mevcut Asfalt Uygulamaların üzerine doğrudan uygulanabilir .

Slurry Seal Kulanılmasının Avantajları Nelerdir ?

* Tek bir geçişte , Çatlak – Yarık ve yol üstünde oluşmuş boşlukları doldurur,
* Yüzeyi Tüm Hava koşullarına karşı korur ve daha dayanıklı yüzey elde edilir,
* Hem hazırlanması hemde uygulaması oldukça düşük maliyetlidir, ekonomik açıdan çok avantajlıdır.
* Yüzey uygulaması oldukça hızlı olup çok kısa bir süre sonra kullanıma hazır hale gelir, uygulamadan sadece bir kaç saat sonra hazır haldedir.
* Özel dayanıklı , hava koşullarına karşı koruma sağlar , kayganlaşmayı önler,
* Uygulama yapılan yoğun trafik bölgelerinde trafik kazaları % 90 oranında azalmaktadır.
* Kaplama da su ve hava geçirgenliği ortadan kalkar, yol tutuşu artar.

Taş Mastik Asfalt

( Stone Mastik Asfalt ) SMA

Taş Mastik / Stone Mastik (SMA) Nedir ?

Son yıllarda trafiğin hızla artması , mevcut yolların üzerindeki yükün ve araç sayısının hızla artması bu yollarda bozulmalara, tekerlek izleri ile oluşan olukları atrırmaktadır . Bu sebebden dolayı tekerlek izlerini ve oluşan bozulmaları ortadan kaldırmak ve yolun ömrünü uzatmak adına yüzey kaplama da yeni bir uygulama başlatılmıştır, Bu sistem yüksek dane ile daha yüksek bitum kullanılmasını gerektirerek daneler ve bitumu birbirine daha fazla kenetler , yolun ömrümü uzatır. Bu yeni karışım daha yüksek bitum oranı içerdiğinden kaplamanın kalitesi daha yüksektir. Özellikle Tekerlek izi oluşabilecek ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaktadır.

Taş Mastik ( SMA ) Nasıl Elde Edilir ?

Bu uygulamalar % 70 – 80 oranında kaba agrega , % 20 – 30 oranında ince agrega ile & 6- 7 gibi yüksek bir oranda bitum ile gerçekleşir. Karışımda kaba agreganın daha fazla olması daha fazla boşluklar oluşmasına , oluşan bu boşlukların da ince harç ile kapatılmasına Taş Mastik uygulası denir. Bu ince harç , mineral filler, bitum ve özel bir malzeme olan ve bitumu tutan elyaf ile doldurulmaktadır. Bu elyaf sayesinde daha yüksek miktarda kullanılan bitüm kaba agrega üzerinde akmadan tutunabilir.
Günümüzde ise Taş Mastik uygulamaları özellikle Avrupa ülkelerinde aşınma tabakası olarak kullanılmaktadır.

Taş Mastik ( SMA ) Nasıl Uygulanır ?

Mevcut asfalt üretim tesislerinde üretilen Isıtılmış gradasyonlu agrega , filler ve ısıtılmış bitüm karışımı ile elde edilen asfalt karışımı , Taş Mastik Ünitesi ile tartılmış filler ve elyaf ilave edilerek Taş Mastik Asfalt karışımı elde edilir .Filler ve Elyaf doğrudan karışıma verilir.

TAŞ MASTIK UYGULAMA ÖRNEĞİ
Yukarıdaki şekillerdende elyaf malzemesinin yüksek bitüm oranı ve kaba agregayı nasıl bağladığı gözükmektedir.

10 mm lik Taş Mastik Asfalt Karotu

Taş Mastik ( SMA) Avantajları ?

* Yüksek dayanım ve tekerlek izine karşı koruma
* Daha iyi yapısal iç dayanım
* Kaymaya karşı koruma
* Ses absorbe etme özelliği
* Daha uzun hizmet süresi
* Yaşlanmaya karşı koruma

Polimer Modifiye Asfalt

Modifiye Asfalt Nedir ?

Dünya da ve ülkemizde giderek artan trafik , yoğun ağır taşıtların asfalt kaplama yüzeyinde oluşturduğu ondulasyon, bozulmalar, teklerlek izleri ve sert değişen iklim koşulları da eklendiği zaman sıcak asfalt kaplamaları daha dayanıklı hale getirmek için değişik çözümler gündeme gelmiş ve bu uygulamalar içerisinde Modifiye Asfalt kullaımı çare olarak öne çıkmıştır.
Yol üst yapımında kullanılana asfalt çimentosunun performansını artırmak ve farklı iklim koşulların da dayanıklı hale getirmek için Polimer adı verilen kimyasal maddeler ile asfalt çimentosunun özellikleri artırılır . Bu iyileşmenin sağlanmasında elastomer veya plastomer tipi polimer kullanılmaktadır.

Modifiye Bitum Üzerine Etki Eden Faktörler

* Asfalt çimentosunun kimyasal ve yapısal özelliğinin kullanılan polimer ile uygunluğu
* Kullanılan Katkıların tipi ve miktarı
* Üretim Şartları ve teknikleri

Modifiye Bitum Kullanım Nedenleri ?

* Polimer Modiye Bitum yol kaplamalarının tekerlek izleri ( oluklanma ) ve yorulmaya karşı mukavemetini dayanıklılığını artırmaktadır.
* Tekrarlı yükte koruma ve mukavemet artmaktadır.
* Asfalt Çimentosunun Servis sıcaklık aralığı genişlemektedir. Sıcaklık değişimine karşı hassasiyet azalmaktadır,yumuşama noktası yükselmekte ve kırılganlık noktası düşmektedir.
* Deformasyon ve kırılmaya karşı mukavemet artmaktadır.
* Adhezyon iyileşirken yaşlanma ve bozulma yavaşlamaktadır.

Modifiye Bitüm Kullanım Alanları Nerelerdir ?

* Yansıma çatlaklarının önlenmesi amacı ile,
* Tekerlek izi oluşumlarının direnci amacı ile,
* Yarılmaya karşı mukavemet amacı ile,
* Yüzey pürüzlüğüğü amacı ile,
* Soyulmaya karşı mukavemet amacı ile,
* Su yalıtımı amacı ile,
* Asfaltın betona yapıştırılması amacı ile
* Absorbasyon minimize edilmesi amacı ile

Karayolları , Otoyallarda Trafik yoğunluğu fazla olan bölgeler ile iklim değişikliği sert olan bölgelerde kullanılmaktadır.

Yol üstyapısında oluşan bu tür bozulmaların önüne geçebilmek için yapılan modifikasyon; karışımın modifiyesi ve bitümün modifiyesi olarak iki farklı şekilde olmaktadır. Bu amaçla çok farklı ürünler kullanılmaktadır.

Polımer Modifiye Nasıl Üretilir ?

Taş Mastik doğrudan asfalt karışımına ilave edilmekte idi , Polimer Modifiye ise tamamen bitumun karakterini değiştirmeye yönelik bir uygulamadır , Asfalt Üretim Tesisine yakın olarak konumlandırılarak , Bitum Depolama ve Isıtma tanklarına komşu bir tesiste Polimer adı verilen bir elyafın değirmen öğütücüden geçirilerek parçalanması ve bitum içerisine katılması ile genişlemesi ve bitümu iyilleştirmesi işlemidir. Polimer Modifiyeli Bitüm karışıma ilave edildiğinde Asfalt Karışım Harman süresi yaklaşık 10 – 15 saniye kadar artar , bitüm ısıtılma değeride 155 – 160 C dereceden 180 – 185 C derecelere çıkmaktadır. Polimer Modifiye ile üretilmiş Asfalt Stok silolarında bekletilmeye uygun olmaz , karışımdan sonra doğrudan Kamyona beslenmeli ve serilmelidir.

Polimer Modifiye Bitum Tesisinde karıştıcılı tanklarda üretilen Bitum Agrega – filler ile buluşturulur.

POLIMER KATKI MALZEMESi

 

Bursa Yol Yapım Asfalt Firması - Bursa Zemin

Hemen Ara