ALETSEL GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

Tünellerde, derin kazılarda, köprülerde, heyelan alanlarında, barajlarda ve çeşitli yapılarda aletli gözlem. Satın alma, eğim ölçerlerin yerleştirilmesi, manyetik oturma kolonları, elektrik piyezometreler, su seviyesi ölçerler, ekstansometreler, yük hücreleri, çatlak ölçer gözlem cihazları, okumaların alınması, değerlendirilmesi ve yorumlanması, ayrıca jet-grout ve fore kazıklarda yükleme testleri ve süreklilik testleri . • Tünellerde, köprülerde, barajlarda, heyelan alanlarında, derin kazılarda ve çeşitli yapılarda enstrümantal gözlem – eğimölçerler, manyetik yerleşim kolonları, elektrik piyezometreler, su seviyesi ölçerler, ekstansometreler, yük hücreleri, çatlak ölçer gözlem cihazları, tedarik, kurulum, alma, değerlendirme ve okumaların yorumlanması.

  • İnklinometre Kuyu İmalatı ve Ölçümleri
  • Piyezometre Kuyu İmalatı ve Ölçümleri
  • Yük – Basınç Ölçümle

Hemen Ara