Bursa Palplanş Uygulaması

PALPLANŞ NEDİR

Su geçirmez perdeler ahşaptan, betonarmeden ya da çelikten olabilir. Yapı zeminini kuru tutmak, gerektiğinde zeminin kaymasını, akmasını perdelemek amacıyla istinat duvarı, rıhtım duvarı fonksiyonunda kullanılır.

 

ÇELİK PALPLANŞLAR

Birçok kez kullanılabilirler. Kaba taşlı zemine daha çabuk çakılabilirler. Her bir çelik palplanş ünitesi bir diğeri ile kitlenir, değişik kırılmalar yaparak isteğe uygun şekilde düzenlenir. Su sızdırmama özelliği nedeniyle diğer malzemelerden daha iyi sonuç verir. Taşınması çakılması kolaydır. Her bir ünite birbirine kitlenerek çakılma anında perdelerin rijitliğini sağlar.

Tüm palplanş türleri, eldeki malzeme olanaklarına, inşaat yerinin özelliğine, zeminin niteliklerine, çakılacağı derinliğe, yeraltı suyunun basıncına göre belirlenir.

Palplanş Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Palplanş, derin olmayan kanalların kazıları sırasında, deniz, göl, akarsu kenarı gibi su seviyesi yüksek yerlerde yapılan kazılarda, hidrolik çekiçler yardımıyla zemine çakılan, zeminin akmasına ve suyun gelişine engel olan perde diyaframlardır.

Çakılan bu palplanş perdeleri, planlanan kazının bitmesinin ardından kolayca çekilip başka bir yerde kullanılabilmektedir. Bu özelliği ile temel kazı problemlerinde ekonomik ve hızlı bir çözüm olarak kullanılır.

Palplanşların Kullanım Alanları

Palplanşların kullanım alanı oldukça geniştir. Nehir kontrol yapıları, limanlar, pompalama istasyonları, köprü ayakları, yol genişletmede uygulanan istinat duvarlarında, derin kazılarda, yer altı otoparklarında, tutucu bariyerlerde, yük altındaki temellerde, geçici ve kalıcı iksa çalışmalarında kullanılabilirler.

Nehir kontrol yapılarında geleneksel olarak su savaklarında, nehir kıyılarında, kilit yapılarında akışkanlara karşı bariyer olarak kullanılabilmektedir. Bu yapılarda palplanşların uygulanması, zemine sürülmesi ve uzun ömürlü olması açık bir tercih sebebidir. Liman ve rıhtım yapılarında ise bir çok testten geçirilmiş olan palplanşlar kolay, hızlı uygulanabilirliği ve ekonomik olarak uygunluğu ile öne çıkan yapı birimleridir. Bu yapıların tasarım aşamasında yüksek eğilme momenti ve düşey kuvvetleri karşılayabilmesi amaçlanır. Yakın geçmişe kadar pompalama istasyonları, geçici iksa sistemleriyle desteklenirken, son yıllarda palplanşlar ile kalıcı iksa olarak da kullanılmaktadırlar. Pompalama istasyonları, palplanşlar sayesinde yalnızca dikdörtgen değil, yuvarlak biçimli de yapılabilmektedir. Köprü ayaklarında, yapı sürecinin kritik durumda olduğu ve hızlı inşa edilmesi gerektiği durumlarda palplanşlar tercih edilmektedir. Bu sayede, minimum alan ve zamanda yapı inşa edilebilmektedir. Hem köprü ayağı hem de köprü temeli görevini üstlenebilmektedir. Yol genişletme çalışmalarında, yan parseller ile minimum alan kaplaması ile kalıcı iksa yapısı olarak kullanılabilmektedir. Uygun zemin profilinde hızlı inşaat süreci olması palplanş kullanımına teşvik etmektedir. Bodrum katı olan yapılarda hem geçici hem de kalıcı yapı olarak da kullanılabilmektedir. Aynı zamanda düşey yükleri de üzerindeki üst yapıya aktarabilmektedir. Yeraltı otoparklarında kullanılan palplanşlar, kalınlıklarının az olması sebebiyle daha fazla kullanım alanı sağlamaktadırlar. Yük taşıma kapasiteleri yüksek olması sebebiyle bir çok otoyol projesinde ve köprü ayaklarında kullanılabilmektedir. Özel köşe profiller ve küçük çaplı kutu profillerle birleştirilmesinin kolay olması avantajdır. Geçici derin kazı çalışması yapılırken, palplanş kullanımı tercih edilebilir. Uygun bir zemin profili var ise, bir çok derin kazı yönteminden daha ekonomik hale gelebilmektedir. Geçici çalışmalarda palplanş profiller, tekrar kullanılmak üzere yapının veya yapılacak işin bitiminde yerinden sökülebilir.

Palplanşlar; birbirine geçen lamba-zıvanalı çelik elemanlar olup iksa amacıyla kullanılırlar. Derin kazı gerektiren kollektör ve kanal inşaatlarında pratik ve ekonomik bir yöntemdir. Palplanş dizel veya vibrasyonlu çekiçle çakılıp, çekilir.

Bursa Palplanş Uygulaması - Bursa Zemin Mühendisliği

Hemen Ara