BURSA ZEMİN SONDAJ ETÜD HİZMETLERİ

Jeolojik – Jeoteknik Etüt Çalışmaları

 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
 • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller
 • İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini
 • Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenajı
 • İçme Suyu Arıtma Tesisleri
 • Atık Su Arıtma Tesisleri
 • Ulaşım Yolu Güzergahları

Bina ve Bina Türü Yapılarda Temel Zemin Etüt Çalışmaları

 • Betonarme Bina ve Yapılar
 • Ulaşım Yapıları
 • Çelik Konstrüksiyon Yapıları
 • Sanayi Yapıları
 • Toplu Konutlar
 • Turizm Tesisleri
 • Sağlık Tesisleri
 • Askeri Yapılar
 • Spor Yapıları

İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Çalışmaları

 • Nazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Mevzi İmar Planı
 • Köy Yerleşme Planı

Jeofizik Etüt Çalışmaları

 • Sismik MASW, MAM, SASW, UMASW
 • Sismik Yansıma ve Kırılma
 • Yerçekimi
 • GPR
 • Elektriksel Yöntemler
 • Jeofizik Kuyu Logu
 • Elektromanyetik
 • Manyetik

Maden Arama Etüt Çalışmaları

 • Jeolojik Modellemeler
 • Fizibilite ve Ön Fizibilite Çalışmaları
 • Maden Üretim Planlamaları

Hidrolojik – Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları

 • Yeraltı Suyunun Geliştirilmesi
 • Yeraltı Suyunun İşletilmesi
 • Hidrojeolojik Saha Değerlendirmeleri
 • Zemin Nemi ve Yeraltı Suyu Beslenimi
 • Yeraltı Suyu Modellemeleri

Mühendislik Hizmetleri; kurulduğu günden bugüne kadar, Türkiye’nin en büyük, ulaşım yolu güzergahlarının, jeolojik-jeoteknik etüt, temel zemin sondajları, arazi deneyleri ve geoteknik çözümlemelerini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca, devlet kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör firmalarına ait, bina ve bina türü yapıların, temel zemin etüt çalışmalarını ve geoteknik çözümlemelerini hayata geçirmiştir.

Şirketimiz, bugüne kadar kazandığı tecrübelerden yola çıkarak; bilgi ve teknolojiye, insan kaynaklarına, makine-ekipman parkının geliştirilmesine ve yeni yönetim sistemlerine sürekli yatırım yapmaktadır. Hedefimiz, değişen ve büyüyen iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını, profesyonel kadromuzla, kalite standartlarına uygun, yenilikçi, ekonomik mühendislik çözümleri sunarak, iş taleplerini hızlı bir şekilde karşılayabilmek, sektörde ilk sıralarda yer alabilmektir.

Hemen Ara