Jet Grout

Fore Kazık

Mini Kazık

Vibrex Kazık

Sondaj Zemin Etüdü

Ana maddesi çimento ve su olan jet grout yönteminde, belirli çaplarda ve boylarda kolon oluşturularak zemin iyileştirmesi sağlanır. Bu yöntem ,yüksek basınçlı özel jet pompaları ve delici makine ekipmanlarıyla yapılır. Zemine basınçlı çimento enjekte edildiği için zeminde kılcal boşluklar ve su damarları çimento ile doldurulur. Bu sayede yapılar için oturmalar azaltılmış ve/veya engellenmiş olur.

Fore kazık ; Zeminin ;belirli çap ve derinlikte dairesel kesitli delgi yapılarak, açılan kuyuya demir donatı yerleştirilip beton dökülmesine denir. Silindirik , sütun şekline benzeyen düşey zemin elemanlarına fore kazık veya yerinde dökme betonarme kazık denir. En çok uygulanan yapım yöntemleri yöntemleri arasında fore kazık ankraj gelmektedir.

Zayıf zeminlerin iyileştirilmesinde , derin kazılarda ve kazık temel sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, zemin mühendisliği uygulamasına mini kazık denir. Uygun maliyetle, ekonomik çözümler sunması mikro kazık çalışmasını avantajlı duruma getirmektedir. fore kazık uygulaması gibi bir çok alanda kullanılan Mini kazık ve mikro kazıklar , 15 cm ve 45 cm arasında değişen çaplarda uygulanmaktadır. Taşıyacağı yük kapasitesi, fore kazıklara göre daha düşük olduğu için düşey yük ve/veya yanal yükün az olduğu yerlerde sıklıkla kullanılır.

Vibrex tipi temel kazıkları prekast çakma ve fore kazıkların özelliklerini bünyesinde birleştirerek oluşturulan yerinde dökme-çakma kazıklardır. Deplasman tipi temel kazıkları olduklarından, çakım sırasında zemini yanlara doğru iterek sıkıştırırlar. Teknik, foraj yapımını gerektirmediği için fore kazıklara göre foraj malzemesi nakli ve çevre kirliliği sözkonusu değildir.

Zemin araştırmalarında ve yer altı yapılarının belirlenmesi haritalanması işlerinde georadar (gpr) yer radarı uygulamaları da yoğun olarak kullanılmaktadır.
Sondaj çalışması sonrasında sahaya gelen jeofizik mühendisleri sondaj verilerini de göz önüne alarak uygun sismik yöntemini (kırılma-yansıma-remi) ve uygun profilleri belirleyerek sismik çalışmaları yapmaktadırlar. Sismik çalışma ile sismik hızlar (Vp- Vs) ve zemine ait geoteknik parametereler, zemin hakim periyodu (To) belirlenmektedir.
Sismik çalışmayı takiben sahada yeraltı su seviyesini ve zemin tabakalarını tespite yönelik olarak rezistivite (schulumberger) etüd çalışmaları yapılmaktadır.

Zemin İyileştirme

Derin Kazı İksa Yapıları

Destek Yapıları

Kazıklı Temel Uygulamaları

 • Sondaj – Zemin Etüdü
 • Zemin Enjeksiyonu
 • Jet Grouting
 • Taş Kolon
 • Fitil Dren
 • Deep Soil Mixing
 • Diyafram Duvar
 • Fore Kazıklı İksa
 • Mini Kazıklı İksa
 • Profil İksa (Berlin Duvarı)
 • Palplanş
 • Püskürtme Beton
 • Geçici ve Kalıcı Zemin Ankrajları
 • Zemin Çivisi
 • Destekleme Elemanları
 • Fore Kazık
 • Mini Kazık
 • Vibrex Kazık

Bursa Zemin Mühendislik - Zemin iyileştirme

Hemen Ara