Bursa Yapı Laboratuvarı - Bursa Zemin

Asfalt kalitesini ve üretim verimliliğini artırmak, mühendislik araştırmaları yapmak ve çözümler üretmek, sektörle ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek, bağlı bulunan firmalara teknik açıdan destekte bulunmak, sorunlarını çözmede yardımcı olmak başlıca faaliyet alanlarındandır.

 • Bitüm Laboratuvarı
 • Agrega Laboratuvarı
 • Emülsiyon Laboratuvarı
 • Sıcak Karışımlar Laboratuvarı
 • Derz Dolgu Laboratuvarı
 • Zemin Laboratuvarı
 • Diğer Deneyler
Bitüm Laboratuvarı
 • Penetrasyon (TS EN 1426)
 • Yumuşama Noktası Halka & Bilye Yöntemi (TS EN 1427)
 • Kapiler Piknometre ile Özgül Ağırlık (TS EN 15326)
 • RTFOT Deneyi (TS EN 12607-1)
 • Cleveland Kapalı Kap ile Parlama Noktası (TS EN ISO 2592)
 • Fraass Kırılma Noktası (TS EN 12593)
 • Kinematik Viskozite (TS EN 12595)
 • Rotasyonel Viskozimetre ile Dinamik Viskozite (TS EN 13302)
 • Çözünürlük (TS EN 12592)
 • Parafin Mumu Deneyi (TS EN 12606-1)
 • Polimer Dağılımının Gözle Tayini-Mikroskop TS EN 13632
 • Elastik Geri Dönme EN 13398
 • Depolama Karalılığının Tayini TS EN 13399
 • Force Düktilite ile Çekme Özelliklerinin Tayini TS EN 13589
 • Basınçlı Kapta Uzun Dönem Yaşlandırma (TS EN 14769)
 • BBR ile Sünme Rijitliği (TS EN 14771)
 • DSR ile Kompleks Kesme Modülü (TS EN 14770)
Agrega Laboratuvarı
 • Filler Tane Yoğunluğu Tayini – Piknometre Metodu (TS EN 1097-7)
 • Etüvde Kurutma Yöntemiyle Su Muhtevasının Tayini (TS EN 1097-5)
 • Kaba/İnce Agregalarda Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini (TS EN 1097-6)
 • Donma ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini (TS EN 1367-1)
 • Kil Topakları ve Ufalanabilir Taneler (ASTM C 142)
 • Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3)
 • Metilen Mavisi Deneyi(TS EN 933-9)
 • Tane Büyüklüğü Dağılımı – Eleme Metodu (TS EN 933-1)
 • Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi (TS EN 933-3 & BS 812)
 • Soyulma Mukavemeti (Statik Metot) (TS EN 12697-11)
 • Los Angeles Aşınma Tayini (TS EN 1097-2)
 • Soyulma Mukavemeti (Rolling Bottle Metot) (TS EN 12697-11)
 • Filler Kıvamlılık Tayini (Delta halka ve bilye deneyi) (TS EN 13179-1)
 • Cilalanma Deneyi – PSV Değerinin Tayini (TS EN 1097-8)
 • Magnezyum Sülfat ile Donma Kaybı Deneyi (TS EN 1367-2)
 • Cantabro Aşınma Kaybı ( TS EN 12697-17)
Emülsiyon Laboratuvarı
 • Elek Kalıntısı ve Depolama Kararlılığı (TS EN 1429)
 • Su Muhtevası Tayini- Azeotropik Damıtma Metodu (TS EN 1428)
 • Suya Batırma Deneyi İle Yapışkanlığının Tayini (TS EN 13614)
 • İnce Mineral Maddelerle Karışma Süresi Tayini (TS EN 13075-2)
 • Kırılma Değerinin Mineral Dolgu Yöntemi İle Tayini (TS EN 13075-1)
 • Efflux Viskozite (Ts En 12846-1)
 • Ph Tayini (EN 12850)
 • Çökelme Eğilimi (EN 12847)
Sıcak Karışım Laboratuvarı
 • Bağlayıcının Süzülmesi -Beher Metodu(TS EN12697-18)
 • Marshall Deneyi (Stabilite, Akma) (TS EN 12697-34)
 • Azami Yoğunluğun Tayini – Metot A (TS EN 12697-5)
 • Çözünür Bağlayıcı (Bitüm) İçeriği ( TS EN 12697-1)
 • Yakma İle Bağlayıcı (Bitüm) Miktarının Tayini -Metot A(TS EN 12697-39)
 • Suya Hassasiyet(TS EN 12697-12 & AASHTO T 283 )
 • Tane Büyüklüğü Dağılımı (TS EN 12697-2)
 • Tekerlek İzi Deneyi (Kalıcı Deformasyona Karşı Direnç)Metot B
 • Mastik Asfalt Penetrasyonu (TS EN 12697-20)
 • Yakıta Direnç(TS EN 12697-43)
Zemin Laboratuvarı
 • Plastisite İndeksinin Tayini
 • Su Muhtevasının Tayini
 • Kum Konisi Metodu ile Kuru Birim Hacim Kütlesi
 • Likit Limit Tayini
 • CBR(The California Bearing Ratio) Deneyi – ” Kaliforniya Taşıma Oranı”
 • Standart/ Modifiye Proktor Metodu İle Kuru Birim Ağırlık-Su İçeriğinin Bulunması
 • Elek Analizi (Toprak)

BURSA ZEMİN ASFALT Serimde En UYGUN Fiyat, OTOPARK, YOL, Fabrika, SAHA, Asfaltları yapılır. Bursa asfalt işleri için uzman EKİP, Uygun Asfalt Fiyatı

Hemen Ara