Bursa Vibrex Kazık Uygulaması

Vibrex Kazık Nedir

Vibrex tipi temel kazıkları prekast çakma ve fore kazıkların özelliklerini bünyesinde birleştirerek oluşturulan yerinde dökme-çakma kazıklardır. Deplasman tipi temel kazıkları olduklarından, çakım sırasında zemini yanlara doğru iterek sıkıştırırlar. Teknik, foraj yapımını gerektirmediği için fore kazıklara göre foraj malzemesi nakli ve çevre kirliliği söz konusu değildir. Ayrıca fore kazıkların üst seviyelerinde görülen betona bentonit karışması dolayısıyla beton kalitesinin düşmesi sonucu kazık başlarının kırılması problemi de yoktur. Prekast kazık yapımında öngörülen boydan kısa veya uzun kazık yaplıması gerekmesi halinde kazıkların kesilmesi veya eklenmesi sorunları, Viberx yönteminde çakım sırasında elde edilen refü değerlerine göre imalat yapılacağından söz konusu olmamaktadır.

Muhafaza borusunun yaklaşık 250-300 barlık bir vibrasyonla geri çekilmesi sırasında beton kalitesi fore kazıklara göre çok daha üstün vasıfta ve fabrika şartlarında imal edilen prekast kazıklardan farksız olmaktadır. Ayrıca tek parça kazık imal edilmesiyle prekast kazıklarda düşeyden sapma, eklerin kopması veya zamanla korozyona uğraması gibi riskler ile iş yerine nakli, depolanması ve saha içi taşımalar ve vinç gereksinmesi hususlarıda ortadan kalkmaktadır. Bilhassa uzun prekast kazıklarda kaldırma ve çakım pozisyonuna getirilmesi sırasında kazık gövdesinde oluşacak gerilmeleri karşılayabilmeleri için ek teçhizat konması gereklidir.

Vibrex kazıklarada bu husus söz konusu olmadığı gibi, gerilmelerin minimum olduğu ve basınca çalışan kısımlarında donatıdan tasarruf sağlanabilir. Prekast kazıkların erken refü alması durumunda maksimum gerilmeleri karşılamak için ek donatı konulan üst kısımlarının kırılması gerekebilir ve bu hususu da onarmak mümkün değildir. Prekast kazıkların özellikle pekleşmiş katmanlarda çakım sırasında hasara uğramaları, ek yerlerinin çekme kuvvetinin maksimum olduğu bölgeye rastlanması ve çakım sırasında kontrol edilemeyen yön değiştirme, çatlama, kırılma ve kazık ucunun dağılması riskleri oldukça fazladır.

Prekast kazıklara göre sürtünme yüzeylerinin çok daha fazla olması nedeniyle yük taşıma kapasiteleri de daha fazladır. Deplasman kazığı olmalarından dolayı içine çakıldıkları zemini sıkıştırıp iyileştirdiklerinden, özellikle kumlu ve çakıllı zeminlerde fore kazıklara göre çok daha yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Fore kazıklarda refü kontrolü olanaksızdır. Bu nedenle zemin sondajlarına göre öngörülenden uzun veya kısa kazık yapılması mümkün olamaz. Vibrex kazıklar ise çakım borusu ile istenilen refü değerine ulaştıktan sonra gereken boyda yapılabilmekte, dolayısıyla fore veya prekast kazıklara göre çok daha ekonomik, hızlı ve zayiatsız olarak üretilebilmektedir.

Yapım Ekipmanları
Vibrex kazıklar Hollanda’nın Fundex firmasınca geliştirilen F12, F14, F15, F16 kazık makinaları ve bunların değişik alt türleri vasıtasıyla imal edilir. Bu makinalar, paletli taşıyıcı üzerine oturulmuş tümüyle rotatif ve çok amaçlı kule, bu kulelere bağlanabilen vibratör, delgi tablası, dizel veya hidrolik çekiç gibi ekipmanlardan oluşmaktadır. Makinaların güç ünitesi dahil toplam ağırlıkları 55-90 ton ve kule uzunlukları 31-58 m. arasındadır. Kazıklar normal koşullarda max. 1/3 eğimli olarak yapılabilmekle beraber bazı eklemelerle bu açı 450 ye kadar çıkarılabilmektedir.

Yapım Tekniği
Tabanı kazık çapı ve zemin koşullarına göre seçilen uygun kalınlıktaki geçirimsiz saç tapa ile Kapatılmış olan özel çelik muhafaza borusu, yeterli proje derinliği veya refü penatrasyonuna Ulaşıncaya kadar zemine çıkarılır. Muhafaza borusu içine hiç bir şekilde zemin veya su Giremez. Çeşitli iskandil yöntemleriyle boru içi kontrolü yapıldıktan sonra hazırlanan donatı kafesi, makinanın kendi vinciyle muhafaza borusu içine yerleştirilerek askıya alınır; makinanın özel kovası veya beton pompası ile betona başlanır. Betonlama işleri tamamlandıktan sonra muhafaza borusu yaklaşık 20 tınluk bir kuvvetle geri çekilirken 250 bar’a kadar uygulanan vibrasyon sırasında oluşan titreşim ve boru içindeki malzemenin ağırlığı betonun fazla suyunun süzülmesini ve kolayca priz almasını sağlar, betona yüksek kalite kazandırır.

Soğan Başlı Süper Vibrex Kazık
Özellikle gevşek yapılı zeminlerde kazık uç mukavemetinin attırılması istenirse yaklaşık %30-60 daha fazla taşıma kapasiteli soğan başlı süper vibrex kazık yapılabilir. Bu yöntemde Muhafaza borusu 2-3 m. kadar yukarıya çekildikten sonra oluşan boşluğa beton doldurulur. Ağzı kapatılarak boru tekrar çakılır. Betonun asıncı ile kazık alt tarafında soğan başı Şeklinde bir genişleme elde edilir. Muhafaza borusu tekrar vibratörle geri çekilirken kazık Şekillenerek tamamlanmış olur.

Fundex ( Mendex ) Kazıkları
Mendex veya Fundex kazıklar Vibrex gibi deplasman tipi temel kazıklardır. Kazık çakımı Alt ucu özel bir taban plakası ile kapatılmış muhafaza borusunun delgi tablası vasıtasıyla Zemine statik bir basınçla itilmesi yapılır. Taban plakası zemini aşağıya ve yanlara doğru İterek muhafaza borusunun zemin içerisinde ilerlemesini sağlar. Vibrex kazık yapımı Sırasında hemen bitişik yapılarda çekiç darbeleri sonucu meydana gelecek titreşimlerle oluşan Gerilme dalgaları, komşu yapılara zarar verebilir. Mendeks veya Fundex kazıklarda delgi Tablası kullanılarak enerjinin yerini statik basınç kuvveti alır. Böylece zemin hareketlerinin İstenmediği bitişik nizamdaki veya eski binaların yanında kolayca deplasman tipi kazık üretilebilir. Vibrex kazık yapımı sırasında oluşan titreşim ve gürültü, bu kazıklarda tamamen Ortadan kaldırılmış olur. Kazık çakılması sırasında delgi tablası muhafaza borusu dışına yerleştirilir.

Hidrolik deliği Tablası 1. 50 m. lik rotasyonel hareketlerle boruyu aşağıya doğru çevirerek iter. Borunun İtilmesi 22 tonluk bir basınç kuvvetiyle ve 12-50 tm. lik bir torkla gerçekleştirilir. Donatının Yerleştirilmesi ve betonlama işlemleri aynen Vibrex kazıklarda olduğu gibidir. Muhafaza borusunun geri çekilmesi, delgi tablasının yanal hareketleriyle ve 100 tonluk bir çekme Kuvvetiyle yapılır. Delgi tablasındaki itme basınçları göz önüne alınarak, karmaşık yapılı Zemin şartlarında sağlam tabakanın değiştiği seviyeler tespit edilebilir, böylece tamamen Sağlam zemine giren temel kazıkları üretilmiş olur.  max. 80 m. boya kadar imal edilebilmektedir.

KAZIK UYGULAMALARI

Özellikle zemin taşıma gücünün zayıf olduğu ve taşıyıcı nitelikteki zeminin yüzeyden daha derinde olması durumunda bu zemine taşıma gücünün ulaştırılması için uygulanır. Ayrıca kavşak, otoban kenarlarında, şehir içindeki dar alanlarda dik şevler oluşturmak için konsol çalıştırılarak da uygulanabilir.

YÖNTEMLERİ:

  1. Fore Kazık
  2. Mini kazık
  3. Mikro kazık
  4. Vibrex kazık

Bursa Vibrex Kazık Uygulaması - Bursa Zemin Mühendisliği

Hemen Ara